17 C
Eerbeek
18 juni 2024

Privacybeleid

avadmin

Privacy beleid Bridgeclub Eerbeek

Hoewel Bridgeclub Eerbeek een kleine vereniging is, hebben we te maken met de verwerking van persoonlijke gegevens van onze leden. Daarom moeten we voldoen aan de privacy wet.

De vereniging slaat verschillende persoonsgegevens op in haar ledenlijst. Het gaat om de adres gegevens, telefoon gegevens en e-mail gegevens. De primaire bedoeling is dat het bestuur jaarlijks een contributierekening kan versturen, maar secundair worden het bestuur en de wedstrijdleiding in de gelegenheid gesteld te communiceren met de leden over activiteiten, uitslagen of jubilea.

Ook worden de leden gestimuleerd om middels de persoonsgegevens onderling contact te zoeken over zaken als gezamenlijk rijden, of het zoeken naar een geschikte bridgepartner. Dit laatste kan bijvoorbeeld belangrijk zijn als een vaste partner tijdelijk verhinderd is.

Omdat het bestuur momenteel polst of de competitie door zou moeten gaan indien een lid is overleden en nog niet begraven of gecremeerd is op het moment van spelen, wordt als bijzonder persoonsgegeven vastgelegd wat de voorkeur van elk lid is.

Volgens de privacy wet mag het bestuur niet aannemen dat elk lid het met deze gang van zaken eens is, maar moet aan elk toestemming vragen voor het gebruik van zijn/haar gegevens voor de doelen die hierboven zijn aangegeven.

Daartoe heeft het bestuur een vragenformulier opgesteld, dat aan alle leden wordt overhandigd. Daarop kan elk lid aangegeven hoe er met zijn/haar gegevens moet worden omgegaan.

Gebaseerd op de gemaakte keuzes worden alleen die gegevens verstrekt aan andere leden of commissies, waar toestemming voor is gegeven.

Het bestuur heeft vastgesteld dat de secretaris van de club verantwoordelijk is voor de naleving van het privacy beleid. De huidige secretaris stemt hier mee in. In de toekomst zal de nieuwe functionaris gevraagd worden akkoord te gaan met deze verantwoordelijkheid.

Goedgekeurd door de ALV op 3 oktober 2019.

Voorzitter, Margriet Straver
Secretaris, Luitzen Roosma